Yönetim Sistemi Politikamız

Fastel İletişim Bilişim Ltd, Şti. olarak tedarik ettiğimiz her üründe ve verdiğimiz tüm hizmetlerde müşteri odaklı bir kültür geliştirmek birincil hedefimizdir.

Bu hedef çerçevesinde Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız aşağıdaki gibi benimsenmiştir.

Müşteri Odaklılık

–    Müşteri isteklerini ve ihtiyaçlarını anlamak, ihtiyaca özgü çözümler sunmak,

–    Müşteriye verilen taahhüdü eksiksiz ve zamanında yerine getirmek,

–    Sağlanılan ürün ve hizmet kalitesinin arkasında olmak,

–    Müşteri geri beslemelerini ciddiyetle ele almak

Çalışan Odaklılık

–    Çalışanlarımızın içinde bulunduğu çalışma ortamlarını sağlık ve güvenlik şartları açısından değerlendirerek iyileştirmek, iş kazası ve meslek hastalığı oluşmasını önlemek,

–      Çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliklerini ulusal ve uluslararası mevzuat gereklerine  tam uyum çerçevesinde  gerekli alt yapı ve kaynak teminini sağlayarak güvence altına almak,

–   Çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi sağlık ve güvenlik konusunda bilinçlendirmek, eğitmek ve sorumluluk sahibi yapmak,

ve bütün bunları yerine getirirken sektördeki teknolojik yenilikleri sürekli takip eden, akılcı mühendislik uygulamalarını İSG ve Kalite sistemine katan, etkin ve sürekli gelişime açık bir yönetim anlayışı yürütmeyi taahhüt ederiz.