İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Firmamız çalışanlarının içinde bulunduğu her türlü çalışma ortamına ait iş kazası ve meslek hastalığını oluşturabilecek nedenleri saptayıp ortadan kaldırmayı,
  • Çalışanlarımızın, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin, sahada çalışan personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için yürürlükte bulunan mevzuata ve diğer gerekliliklerle tam uyum içerisinde bulunarak gerekli kaynakların sağlanmasını,
  • ISG yönetim sisteminin ve performansının sürekli geliştirilip iyileştirilmesi ve ISG bilincinin çalışanlara aşılanması için çalışanları eğitmeyi,
  • Sektöründeki teknolojik yeniliklerin öncüsü olarak ve çözümlerindeki akılcı mühendislik uygulamaları ile is sağlığı ve güvenliği kriterlerinin gelişimine sağladığı katma değerin devamlılığı için çalışmalarına devam edeceğini taahhüt eder.