Süreç Denetim Hizmetleri

Teknik denetimin yanı sıra Fastel, bir teknik organizasyonun süreç (proses) denetimi ve şirket prosedürlerinin uygulamadaki etkinliğini de denetleme kapasitesine sahiptir. Bir Süreç Denetimi proje işletilmesiyle ilgili olarak, bir operatörün belirlediği süreç ve prosedürlerin gözden geçirilmesini, denetlenmesini içerir.

  • Mühendisliğin çeşitli uygulamalarında prosedür ve proseslerin gözden geçirilmesi,
  • Network kapasitesinin projeksiyon süreci,
  • Network genişleme prosedürü,
  • Network performansının izlenme prosedürü,
  • Müşteri şikayetleri müdahale prosedürü,
  • Network yönetimi ve bakım prosedürleri,
  • Network kalite yönetimi,
  • Afet yönetim prosedürleri,
  • Network güvenlik prosedürleri,

Süreç Denetimi alanında uyguladığımız temel örneklerdir. Bir denetim aynı zamanda projedeki organizasyon yapısının alt ve yüklenici birimlerinin denetlenmesini de içerir. Bu doğrultuda pratikte elde edilebilecek performans iyileştirmeleri için tavsiye ve öneriler sunulmaktadır. Projeye bağlı olarak, bir denetim, hakkediş, pazarlama, kiralama, satın alma vb. konularında da denetim hizmeti sunulabilmektedir.