Danışmanlık

Kablosuz hizmet sağlayıcıları ve network operatörleri yükselen rekabet ve fiyat baskısı altında en iyi, en yeni ve en inovatif çözümü sunmalıdırlar. Başarılı bir operasyon yönetimi için operatörler verimliliği üç temel başlıkta yürütmelidirler,

  1. Var olan müşteriler,
  2. Kar odaklı büyüme için yeni pazarlar,
  3. Pazardaki son teknolojiyi belirleyen en yeni platformlar.

Fastel İletişim’in Danışmanlık hizmeti Operatörler için temel olarak ekonomik ve teknik verimliliğin sürekli artışına odaklanmaktadır. Yılların getirmiş olduğu know-how ve pratik tecrübelerden yararlanarak, Fastel güçlü bir uzmanlık, disiplin ve kendine özgü bağımsız araçlar ile raporlar sunmaktadır.

Haberleşme Sistemleri operasyon giderlerini minimum seviyede tutmak amacı ile tam verimlilik ve minimum bakım giderleri ile yönetilmelidir. Bu hedefi gerçekleştirmek adına Fastel, kalite, kapasite, maliyet risk ve kazançlar açısından ölçülebilir hedefler belirlemek için müşteri ihtiyaçlarını gözden geçirir.

Danışmanlık hizmetlerimizde faaliyet alanımıza giren başlıklar;