Ar-Ge

Fastel İletişim, Ltd. Birlikte çalıştığı kurumlar için oluşturacağı katma değer ve toplumsal katkılarıyla örnek ve önder olmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda hem kültüre sahip bir şirket olmak, hem de ülkemiz için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişme göstermek Ar-ge faaliyetlerimizin temel unsurudur. Fastel, Ltd. olarak daima üretkenliği ve üretim kalitelerini ve sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmaya çalışıyoruz.

RTUFASTEL

Mobil ve masaüstü cihazlar ile hızlı veri toplama sistemleri tasarlanıp, ihtiyaca yönelik algoritmalar ile kullanıcı arayüzleri hazırlanabilmektedir.

  • Değişik formatlarda tutulan verilerin (Excel, .txt, .pdf vs.) bir veri tabanında (MySQL) tutulması sağlanmış ve halihazırda tutulan verilerin veri tabanına ve sisteme entegre edilmesi sağlanmıştır.
  • Bireysel tutularak raporlanan bilgiler yerine, güncel ve dijital çağın gereklerine uygun modern bir raporlama ve yönetim aracı geliştirilmiştir.
  • Saha ziyaret bilgilerinin kolay erişimi için veri tabanı üzerinde akıllı, kaskat filtreler geliştirilmiştir.
  • Sahanın kesin ziyaret tarihinin, saatinin ve geolocation (konum) bilgilerinin, kullanıcını konum servisleri kullanılarak otomatik olarak kaydedilmesi ve gerek duyulması halinde bu verilerin incelenebilir olması sağlanmıştır.
  • Yeni bir saha ziyareti tamamlandığında ilgili sahanın ziyaret bilgilerini standartlaştırılmış bir mail taslağında derlemek suretiyle sistemin ilgili kişi, birim ve yöneticilere otomatik bildirim maillerinin iletilmesi sağlanmıştır.
  • Firma personellerimizin performanslarının yazılım vasıtasıyla görüntülenmesi, yoğunluk yaşanan yerlerin tespit edilmesi sağlanmıştır.
  • Denetlenen firmaların iyi ve kötü oldukları imalat baslıklarının sayısal istatistikler yardımıyla tespit edilmesi ve ANA YÜKLENICI firmaya bu anlamda performans raporlarının sunulması sağlanmıştır.
  • Sistemin SSD VPS gibi hızlı sunucular üzerine kurularak büyük veriler girildiğinde dahi veri yazma ve sorgulama işlemlerinde hızlı sonuçlar alması sağlanmıştır.
  • Aylık, haftalık ve yıllık bazda raporlama araçlarının geliştirilerek proje durumu hakkında yönetim birimlerine genel izlenim verilmesi sağlanmıştır.